Vitmålade lister

12x44 Foder Vit          29.00 kr/lm
12x56 Foder Vit          32.00 kr/lm
12x70 Foder Vit          35.00 kr/lm
12x95 Foder Vit          49.00 kr/lm

12x44 Foder 2200mm Vit          65.00 kr/st
12x56 Foder 2200mm Vit          75.00 kr/st
12x70 Foder 2200mm Vit          85.00 kr/st

12x56 Foder Set Vit          195.00 kr/set

21x57 Klackfoder Vit          55.00 kr/lm

15x70 Foder allm. Vit          45.00 kr/lm
15x95 Foder allm. Vit          59.00 kr/lm

12x44 Golvlist Vit          28.00 kr/lm
12x56 Golvlist Vit          30.00 kr/lm
12x70 Golvlist Vit          34.00 kr/lm
12x95 Golvlist Vit          48.00 kr/lm

15x70 Sockel allm. Vit          44.00 kr/lm
15x95 Sockel allm. Vit          58.00 kr/lm

15x30 Hålkäl Vit          32.00 kr/lm
15x44 Hålkäl Vit          34.00 kr/lm
15x56 Hålkäl Vit          48.00 kr/lm
21x69 Hålkäl Vit          58.00 kr/lm

21x44 Skugglist dubbel Vit          39.00 kr/lm

15x43 Tavellist Vit          39.00 kr/lm

21x21 Ytterhörn Vit          49.00 kr/lm
27x27 Ytterhörn Vit          59.00 kr/lm
33x33 Ytterhörn Vit          69.00 kr/lm

25x25 Flexlist 2700mm MDF Vit          98.00 kr/st
35x35 Flexlist 2700mm MDF Vit          119.00 kr/st

12x12 Kvartstav Vit          18.00 kr/lm
15x15 Kvartstav Vit          22.00 kr/lm
21x21 Kvartstav Vit          28.00 kr/lm

8x21 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          22.00 kr/lm
8x33 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          26.00 kr/lm
8x44 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          34.00 kr/lm

12x27 Smyglist 1 Rund kant Vit          28.00 kr/lm
15x21 Smyglist 1 Rund kant Vit          27.00 kr/lm
15x27 Smyglist 1 Rund kant Vit          29.00 kr/lm
21x27 Smyglist 1 Rund kant Vit          34.00 kr/lm
21x33 Smyglist 1 Rund kant Vit          32.00 kr/lm

33x44 Bröstlist FA Vit          69.00 kr/lm

Obehandlade lister

12x44 Foder obeh FA          22.00 kr/lm
12x56 Foder obeh FA          27.00 kr/lm
12x70 Foder obeh FA          32.00 kr/lm
12x95 Foder obeh FA          45.00 kr/lm

12/15x56 Foder obeh FA          30.00 kr/lm
12/15x70 Foder obeh FA          38.00 kr/lm
21x56 Klackfoder FA          39.00 kr/lm

12x44 Sockel obeh FA          22.00 kr/lm
12x56 Sockel obeh FA          27.00 kr/lm
12x70 Sockel obeh FA          32.00 kr/lm
12x95 Sockel obeh FA          49.00 kr/lm

13x69 Antikfoder FB          29.00 kr/lm
22x120 Byggmästarfoder FA          69.00 kr/lm
13x69 Antiksockel FA         35.00 kr/lm
13x95 Atiksockel FA          45.00 kr/lm
21x120 Sockel allm. obeh FB          30.00 kr/lm
21x145 Sockel allm. obeh Nr15 FA          69.00 kr/lm

Taklist 70 allm. obeh FB           20.00 kr/lm
21x44 Skugglist Dubbel obeh FA          36.00 kr/lm
21x44 Tvärnö Taklist obeh FB         24.00 kr/lm
21x70 Hålkäl FA "Svanhals"  T4        42.00 kr/lm
21x145 Hålkäl FA Nr22 "Svanhals"          79.00 kr/lm
14x43 Takbr. list FA Nr59          28.00 kr/lm

15x33 Hålkäl obeh FA          19.00 kr/lm
17x44 Hålkäl obeh FA          25.00 kr/lm
17x56 Hälkäl obeh FA          30.00 kr/lm
21x70 Hålkäl obeh FA          42.00 kr/lm
21x95 Hålkäl obeh FA          55.00 kr/lm

12x12 Kvartstav obeh FA          10.00 kr/lm
15x15 Kvartstav obeh FA          14.00 kr/lm
21x21 Kvartstav obeh FA          18.00 kr/lm
27x27 Kvartstav obeh FA          29.00 kr/lm

21x21 Ytterhörn obeh FA          20.00 kr/lm
27x27 Ytterhörn obeh FA          34.00 kr/lm
33x33 Ytterhörn obeh FA          44.00 kr/lm
44x44 Ytterhörn obeh FA          75.00 kr/lm

8mm Rundstav FA          9.00 kr/lm
12mm Rundstav FA          12.00 kr/lm
15mm Rundstav FA          14.00 kr/lm
21mm Rundstav FA          20.00 kr/lm
25mm Rundstav FA          35.00 kr/lm
27mm Rundstav FA          35.00 kr/lm
33mm Rundstav FA          46.00 kr/lm
44mm Rundstav FA          75.00 kr/lm
56mm Rundstav FA          105.00 kr/lm

12x27 Halvstav obeh FA          18.00 kr/lm

33x44 Tvärnö Krönlist FB          30.00 kr/lm
27x44 Bröstlist FA Nr37          45.00 kr/lm
20x51 Bröstlist FA Nr38          42.00 kr/lm
33x45 Bröstlist FA          55.00 kr/lm
33x56 Bröstlist FA Björkö          65.00 kr/lm

14x33 Dekorlist FA Nr11          22.00 kr/lm
12x95 Dekorlist FA D20          45.00 kr/lm
15x30 Dekorlist FA Nr35          22.00 kr/lm
9x21 Dekorlist FA Nr3         12.00 kr/lm
17x22 Dekorlist FA Nr53          22.00 kr/lm
11x21 Dekorlist FA Nr11          15.00 kr/lm

Planhyvlad, Smyglist & Foglist

8x21 Planhyvlad FA          12.00 kr/lm
8x21 Smyglist 1RK FA          12.00 kr/lm
8x21 Foglist 2RK FA          12.00 kr/lm

8x27 Planhyvlad FA          14.00 kr/lm
8x27 Smyglist 1RK FA          14.00 kr/lm
8x27 Foglist 2RK FA          14.00 kr/lm

8x33 Planhyvlad FA          16.00 kr/lm
8x33 Smyglist 1RK FA          16.00 kr/lm
8x33 Foglist 2RK FA          16.00 kr/lm

8x44 Planhyvlad FA          18.00 kr/lm
8x44 Smyglist 1RK FA          18.00 kr/lm
8x44 Foglist 2RK FA          18.00 kr/lm

8x56 Planhyvlad FA          22.00 kr/lm
8x56 Smyglist 1RK FA          22.00 kr/lm
8x56 Foglist 2RK FA          22.00 kr/lm

8x70 Planhyvlad FA          25.00 kr/lm
8x95 Planhyvlad FA          32.00 kr/lm

10x10 Planhyvlad FA          10.00 kr/lm

12x70 Planhyvlad FA          30.00 kr/lm
12x95 Planhyvlad FA          40.00 kr/lm

15x21 Planhyvlad FA          15.00 kr/lm
15x27 Planhyvlad FA          18.00 kr/lm
15x33 Planhyvlad FA          20.00 kr/lm
15x44 Planhyvlad FA          25.00 kr/lm
15x70 Planhyvlad FA          35.00 kr/lm
15x95 Planhyvlad FA          45.00 kr/lm
15x145 Planhyvlad FA          69.00 kr/lm

21x21 Planhyvlad FA          18.00 kr/lm
21x27 Planhyvlad FA          20.00 kr/lm
21x33 Planhyvlad FA          24.00 kr/lm
21x44 Planhyvlad FA          30.00 kr/lm
21x56 Planhyvlad FA          35.00 kr/lm
21x70 Planhyvlad FA          44.00 kr/lm
21x95 Planhyvlad FA          58.00 kr/lm
21x120 Planhyvlad FA          75.00 kr/lm
21x145 Planhyvlad FA          89.00 kr/lm
21x170 Planhyvlad FA          98.00 kr/lm
21x195 Planhyvlad FA          105.00 kr/lm

33x33 Planhyvlad FA          39.00 kr/lm
33x44 Planhyvlad FA          45.00 kr/lm
33x56 Planhyvlad FA          55.00 kr/lm
33x120 Planhyvlad FA          105.00 kr/lm

44x44 Planhyvlad FA          59.00 kr/lm
56x56 Planhyvlad FB          45.00 kr/lm

Veckebo Såg & Hyvleri

Produkter från Veckebo Såg tas hem på beställning.

Veckebo Såg tillverkar och säljer ett brett sortiment av allmogelister och andra trävaror. Det unika med dem är att de hyvlar med gamla profiler. Profiler som försvunnit ur marknaden och som man finner i de flesta gamla hus.

Läs mer om sortiment mm på www.veckebosag.se

Stakkäppar

Stakkäppar används primärt för utsättning av höjder i samband med byggnation. En ända är spetsad för att enklare kunna slås ner i marken.

23x23 Stakkäpp L=1800mm 12.00 kr/st

Tryckimpregnerat Virke

15x70 imp Trall Furu NTR AB          16.00 kr/lm
15x95 imp Trall Furu NTR AB          18.00 kr/lm
22x95 imp Trall Furu NTR AB          16.00 kr/lm
22x145 imp Råplan klyvsida NTR AB          30.00 kr/lm
28x45 imp Trall Furu NTR AB          13.00 kr/lm
28x95 imp Trall Furu NTR AB          19.00 kr/lm
28x120 imp Trall+ Furu NTR AB          22.00 kr/lm
28x145 imp Trall Furu NTR AB          30.00 kr/lm
34x120 imp Överliggare Furu NTR AB          69.00 kr/lm
34x145 imp Trall+ Furu NTR AB           38.00 kr/lm
45x45 imp Planhyvlat Furu NTR AB          15.00 kr/lm
45x70 imp Planhyvlat Furu NTR AB          22.00 kr/lm
45x95 imp Planhyvlat Furu NTR AB          29.00 kr/lm
45x120 imp Planhyvlat Furu NTR AB          37.00 kr/lm
45x145 imp Planhyvlat Furu NTR A          45.00 kr/lm
45x170 imp Planhyvlat Furu NTR A          60.00 kr/lm
45x195 imp Planhyvlat Furu NTR A          70.00 kr/lm
45x220 imp Planhyvlat Furu NTR A          75.00 kr lm
70x70 imp Planhyvlat Furu NTR A          45.00 kr/lm
95x95 imp Planhyvlat Furu NTR A          85.00 kr/lm
125x125 imp ohyvlat NTR A         205.00 kr/lm
150x150 imp ohyvlat NTR A         295.00 kr/lm

IMPREGNERAT NTR A 

IMPREGNERAT NTR AB

Vi har tyvärr inte möjlighet att ha samtliga virkeslängder på lager och kan inte heller visa på hemsidan vilka längder som just nu finns i butiken. Men ring gärna så kollar vi upp vad för längder som finns just då på lager. Vid önskemål om en specifik längd kan leverans tid tillkomma och priser kan ändras.

Modullängder normalt på virke är: 3.00, 3.30, 3.60, 3.90, 4.20, 4.50, 4.80, 5.10, 5.40m

Byggtimmer imp

Tryckimpregnerat byggtimmer kan användas till trappor, stödmurar eller rabatter.

100x120 3,0m 279.00 kr/st
120x140 3,0m 398.00 kr/st
140x180 3,0m 685.00 kr/st

Stängselstolp imp 1,75m & 2,5m

Tryckimpregnerad stolpe kan användas utomhus som staketstolpar med mark-/sötvattenkontakt.

6cm x 1,75m 49.00 kr/st
10% rabatt vid köp av hel bunt (126 st) 
8cm x 1,75m 65
.00 kr/st
10% rabatt vid köp av hel bunt (84 st)
8cm x 2,5m 105.00 kr/st

Trapp vangstycke trä

Vangstycke i tryckimpregnerat furu. Används vid bygge av trapp.

Använd minst 28 mm trall och max c/c 60 cm mellan vangstyckena. Det rekommenderas att olja in vangstycket innan användning.

2-steg H: 34 cm 165.00 kr/st
3-steg H: 51 cm 255.00 kr/st
4-steg H: 68 cm 365.00 kr/st
5-steg H: 85 cm 425.00 kr/st
6-steg H: 102 cm 489.00 kr/st
7-steg H: 119 cm 599.00 kr/st

Trapp Vangstycke stegdjup 36cm

  • Vangstycke stegdjup 36cm 3-steg NTR A H:51cm 389.00 kr/st
  • Vangstycke stegdjup 36cm 4-steg NTR A H:68cm 525.00 kr/st
  • Vangstycke stegdjup 36cm 5-steg NTR A H:85cm 655.00 kr/st

Limträbalkar

Beställningsvara, normalt ca 1 veckas leveranstid

42x180 Limträbalk Gran GL28CS
215.00 kr/lm

42x225 Limträbalk Gran GL28CS
269.00 kr/lm

56x225 Limträbalk Gran GL28CS
329.00 kr/lm

56x270 Limträbalk Gran GL28CS
395.00 kr/lm

66x315 Limträbalk Gran GL28CS
545.00 kr/lm

90x225 Limträbalk Gran GL30C
532.00 kr/lm

90x270 Limträbalk Gran GL30C
642.00 kr/lm

90x315 Limträbalk Gran GL30C
745.00 kr/lm
90x360 Limträbalk Gran GL30C
865.00 kr/lm

90x405 Limträbalk Gran GL30C
858.00 kr/lm

115x180 Limträbalk Gran GL30C
519.00 kr/lm

115x225 Limträbalk Gran GL30C
662.00 kr/lm

115x270 Limträbalk Gran GL30C
794.00 kr/lm

115x315 Limträbalk Gran GL30C
924.00 kr/lm
115x360 Limträbalk Gran GL30C
1088.00 kr/lm

115x405 Limträbalk Gran GL30C
1200.00 kr/lm

115x450 Limträbalk Gran GL30C
1425.00 kr/lm

115x495 Limträbalk Gran GL30C
1456.00 kr/lm

115x630 Limträbalk Gran GL30C
1688.00 kr/lm

90x90 Limträpelare Gran GL30C
219.00 kr/lm

115x115 Limträpelare Gran GL30C
345.00 kr/lm

140x135 Limträpelare Gran GL30C
483.00 kr/lm

165x165 Limträpelare Gran GL30C
894.00 kr/lm

Med reservation om prisändringar