Priserna är inklusive moms

Vårt virke kommer främst från Valbo Trä 

Innerpaneler

Valbo Träs obehandlade innerpaneler på lager

 • 13x95 Furu Innerpanel Pärlspont 12.00 kr/lm
 • 13x120 Furu Innerpanel Spårpanel 4019 15.00 kr/lm
 • 13x70 Gran Bastupanel 4019 L=2400mm 10.00 kr/lm
 • 13x95 Gran Innerpanel Spårpanel 4019 11.50kr/lm
 • 13x120 Gran Innerpanel Pärlspont 14.00 kr/lm
 • 14x120 Gran Spontpanel klyvsida 14.00kr/lm

Basecos formstabila paneler på lager

 • 14x120 Slätspont obeh Vildmark 10.50 kr/lm
 • 15x120 Finsågad med spår obeh Vildmark 10.50 kr/lm
 • 15x120 Finsågad obeh Vildmark 10.50 kr/lm
 • 14x120 Slätspont Laserad Vit A 29.50 kr/lm
 • 15x120 Finsågad Laserad Vit A 32.00 kr/lm
 • 15x120 Finsågad med spår Vit A 32.00 kr/lm
 • 15x120 Spårfas Laserad vit A 29.00 kr/lm

Massivt furugolv

Basecos massiva trägolv på lager

 • 14x113 obeh Furu Eko 179.00kr/m2, 25x135 obeh Furu Eko 259.00kr/m2, 25x159 obeh Furu Eko 325.00kr/m2, 25x180 obeh Furu Eko 345.00kr/m2

Se mer paneler och golv på www.baseco.se som vi tar hem på beställning.

Vitmålade lister

12x44 Foder Vit          18.95 kr/lm
12x56 Foder Vit          19.95 kr/lm
12x70 Foder Vit          22.95 kr/lm
12x95 Foder Vit          34.00 kr/lm

12x44 Foder 2200mm Vit          45.00 kr/st
12x56 Foder 2200mm Vit          52.00 kr/st
12x70 Foder 2200mm Vit          61.00 kr/st

12x56 Foder Set Vit          148.00 kr/set

21x57 Klackfoder Vit          35.95 kr/lm
21x57 Klackfoder 2200 Vit          98.00 kr/st

15x70 Foder allm. Vit          29.00 kr/lm
15x95 Foder allm. Vit          38.00 kr/lm

12x44 Golvlist Vit          17.95 kr/lm
12x56 Golvlist Vit          18.95 kr/lm
12x70 Golvlist Vit          22.00 kr/lm
12x95 Golvlist Vit          33.50 kr/lm

15x70 Sockel allm. Vit          32.00 kr/lm
15x95 Sockel allm. Vit          42.00 kr/lm


15x30 Hålkäl Vit          21.00 kr/lm
15x44 Hålkäl Vit          21.50 kr/lm
15x56 Hålkäl Vit          31.00 kr/lm
21x69 Hålkäl Vit          37.95 kr/lm

21x33 Skugglist enkel Vit          20.00 kr/lm
21x44 Skugglist dubbel Vit          24.95 kr/lm

15x43 Tavellist Vit          27.50 kr/lm

21x21 Ytterhörn Vit          34.00 kr/lm
27x27 Ytterhörn Vit          39.00 kr/lm
33x33 Ytterhörn Vit          48.00 kr/lm

28x28 Flexlist 2400mm MDF Vit          48.00 kr/st
35x35 Flexlist 2400mm MDF Vit          60.00 kr/st

12x12 Kvartstav Vit          12.00 kr/lm
15x15 Kvartstav Vit          13.95 kr/lm
21x21 Kvartstav Vit          17.95 kr/lm

8x21 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          14.50 kr/lm
8x33 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          16.95 kr/lm
8x44 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          22.50 kr/lm

12x27 Smyglist 1 Rund kant Vit          18.50 kr/lm
15x21 Smyglist 1 Rund kant Vit          17.00 kr/lm
21x33 Smyglist 1 Rund kant Vit          20.00 kr/lm

Obehandlade lister

12x44 Foder obeh A          18.00 kr/lm
12x56 Foder obeh A          20.00 kr/lm
12x70 Foder obeh A          22.00 kr/lm
12x95 Foder obeh A          29.00 kr/lm

12/15x56 Foder obeh A          19.00 kr/lm
12/15x70 Foder obeh A          22.00 kr/lm

12x44 Sockel obeh A          16.00 kr/lm
12x56 Sockel obeh A          18.00 kr/lm
12x70 Sockel obeh A          22.00 kr/lm
12x95 Sockel obeh A          36.00 kr/lm

Foder 70 allm. obeh          15.00 kr/lm
Foder Rånäs 95 allm. obeh          20.00 kr/lm
Sockel 70 allm. obeh          15.00 kr/lm
Sockel 95 allm. obeh          18.00 kr/lm
Sockel 120 allm. obeh          25.00 kr/lm
Ortala sockel/foder 120 allm. obeh.          32.00 kr/lm

Taklist 70 allm. obeh           15.00 kr/lm
15x44 Snedtakslist obeh          15.00 kr/lm
21x44 Skugglist obeh A          23.00 kr/lm
21x44 Tvärnö Taklist obeh          15.00 kr/lm

33 Hålkäl obeh A          15.00 kr/lm
44 Hålkäl obeh A          18.00 kr/lm
56 Hälkäl obeh A          22.00 kr/lm
70 Hålkäl obeh A          30.00 kr/lm
95 Hålkäl obeh A          39.00 kr/lm

12x12 Kvartstav obeh          7.00 kr/lm
15x15 Kvartstav obeh          11.00 kr/lm
21x21 Kvartstav obeh          15.00 kr/lm
27x27 Kvartstav obeh          27.00 kr/lm

21x21 Ytterhörn obeh          18.00 kr/lm
27x27 Ytterhörn obeh          22.00 kr/lm
33x33 Ytterhörn obeh          30.00 kr/lm
44x44 Ytterhörn obeh          49.00 kr/lm

Lärkträ Sibirisk

Trall lärkträ kan användas som golv på altaner och balkonger.

Trall 28x120 Lärkträ Sibirisk 36.00 kr/lm

Stakkäppar

Stakkäppar används primärt för utsättning av höjder i samband med byggnation. En ända är spetsad för att enklare kunna slås ner i marken.

22x22 Stakkäpp L=1800mm 11.50 kr/st

Egen produktion

Då vi inom företaget har såväl såg som hyvleri har vi goda möjligheter att tillhandahålla trävaror i många olika utförande och paneler och lister med profiler efter eget önskemål.

Välkommen in för en offert

Setra

Vi tar även hem Setras sortiment på beställning, se mer information om sortimentet på  www.setragroup.com

Ytterpaneler

22x45 Ytterpanel klyvsida Gran          8.00 kr/lm
22x70 Ytterpanel klyvsida Gran          10.00 kr/lm
22x95 Ytterpanel klyvsida Gran          11.00 kr/lm
22x120 Ytterpanel klyvsida Gran          15.00 kr/lm
22x145 Ytterpanel klyvsida Gran          18.00 kr/lm
22x170 Ytterpanel klyvsida Gran          22.00 kr/lm
22x195 Ytterpanel klyvsida Gran          25.00 kr/lm 

22x95 Ytterpanel 3000mm Gran          38.00 kr/st 
22x120 Ytterpanel 3000mm Gran          49.00 kr/st
22x145 Ytterpanel 3000mm Gran          59.00 kr/st
22x170 Ytterpanel 3000mm Gran          69.00 kr/st
22x195 Ytterpanel 3000mm Gran          79.00 kr/st 

22x95 Grundmålad Ytterpanel          15.00 kr/lm
22x120 Grundmålad Ytterpanel          19.00 kr/lm
22x145 Grundmålad Ytterpanel          22.00 kr/lm
22x170 Grundmålad Ytterpanel          25.00 kr/lm

  22x95 Dubbelfas         12.50 kr/lm
22x95 Pärlspont          12.50 kr/lm
19x120 Fjällpanel          14.00 kr/lm
22x120 Dubbelfas          16.00 kr/lm
22x120 Enkelfas          16.00 kr/lm
22x120 Falspanel          16.00 kr/lm
22x120 Stockpanel          19.00 kr/lm
19x145 Fjällpanel          18.00 kr/lm
22x145 Dubbelfas          20.00 kr/lm
22x145 Enkelfas          20.00 kr/lm
22x145 Falspanel          20.00 kr/lm
22x145 Elingepanel          20.00 kr/lm
22x170 Timmerpanel-flack          24.00 kr/lm 

22x120 Ytterpanel Råspont klyvsida          15.00 kr/lm

 17x45 Råplan klyvsida          8.00 kr/lm
17x95 Råplan klyvsida          9.95 kr/lm
17x120 Råplan klyvsida          12.50 kr/lm
17x145 Råplan klyvsida          14.95 kr/lm

 17x45 Lockläkt kälad gran           5.95 kr/lm
17x45 Lockläkt fasad 3000mm          18.00 kr/st
17x45 Lockläkt fasad          5.95 kr/lm

28x95 Råplan klyvsida (Beställningsvara)        16.00 kr/lm   
28x120 Råplan klyvsida          20.00 kr/lm
28x145 Råplan klyvsida          25.00 kr/lm
28x170 Råplan klyvsida          29.00 kr/lm
28x195 Råplan klyvsida          3.00 kr/lm
28x220 Råplan klyvsida 
(Beställningsvara)          36.00 kr/lm

(Delningskostnad kan tillkomma på varor som är beställningsvaror, även vid önskemål av specifika längder kan delningskostnad tillkomma)

Råplan klyvsida fingerskarv L: 6-7-8m

22x145 Råplan klyvsida fingerskarv     32.00 kr/lm
22x170 Råplan klyvsida fingerskarv     38.00 kr/lm
22x195 Råplan klyvsida fingerskarv     43.00 kr/lm

28x145 Råplan klyvsida fingerskarv     41.00 kr/lm
Lagervara 6,5m och 7,5m
28x170 Råplan klyvsida fingerskarv     48.00 kr/lm
Lagervara 7,0m och 8,0m
28x195 Råplan klyvsida fingerskarv     54.00 kr/lm

Beställningsvara normalt 1-2 veckors leveranstid på råplan klyvsida fingerskarv i andra längder utöver de som finns på lager.

Plank & Reglar

45x45 Regel +          11.50 kr/lm
45x70 Regel +          16.50 kr/lm
45x95 Regel C24          22.00 kr/lm
45x120 Regel C24          27.00 kr/lm
45x145 Regel C24          32.50 kr/lm
45x170 Regel C24          38.00 kr/lm
45x195 Regel C24          43.50 kr/lm
45x220 Regel C24          48.50 kr/lm

45x45 Kortregel + 2500mm          27.95 kr/st
45x70 Kortregel + 2500mm          41.95 kr/st
45x95 Kortregel + 2500mm          54.95 kr/st
45x120 Kortregel + 2500mm          68.95 kr/st
45x145 Kortregel + 2500mm          82.95 kr/st

70x70          35.00 kr/lm
95x95          49.00 kr/lm

Byggreglar med hållfasthetklass C24 är av högre klass och får användas i de flesta bärande delar i konstruktioner om inget annat anges. Används ofta till uppregling av väggar och tak, bjälklag eller takstolar

Glespanel

28x70 Glespanel     10.50 kr/lm

Byggregel

34x70     12.50 kr/lm
34x95     16.96 kr/lm
34x120     21.95 kr/lm
34x145     25.95 kr/lm

Bär- och ströläkt, Trekantläkt

12mm Läkt oh 4.95 kr/lm
19mm Läkt oh 5.95 kr/lm
25x25 Läkt oh 3.95 kr/lm
24x48 Läkt oh 6.95 kr/lm
50mm Trekantsläkt oh 9.95 kr/lm

Råspontslucka & Råspont+

Råspontluckor är gjorda av råspontbrädor som är sammanfogade till en lucka för att spara tid och arbete vid takintäckning. Råspontluckorna bör skarvas på takstol.

Råspontslucka 20x540x3600 249.00 kr/skiv
17x95 Råspont+ ändspont 9.50 kr/lm
22x95 Råspont+ ändspont 9.95 kr/lm
22x120 Råspont+ ändspont 12.50 kr/lm

Slätspont & Industrigolv

Slätspont är ett enkelt och billigare golv som kan användas på många olika sätt. Man kan använda slätspont till att skapa ett stadigt undergolv men även synligt golv i t.ex. friggebodar och förråd.

28x95 Slätspont eko ändspont 16.00 kr/lm
34x120 Slätspont eko ändspont 22.00 kr/lm
45x145 Industrigolv 17.50 kr/lm

Tryckimpregnerat Virke

15x70 imp Trall Klass AB          9.95 kr/lm
15x95 imp Trall Klass AB          12.50 kr/lm
22x95 imp Trall Klass AB          10.50 kr/lm
22x145 imp Råplan klyvsida          21.95 kr/lm
28x45 imp Trall Klass AB          10.50 kr/lm
28x95 imp Trall Klass AB          17.50 kr/lm
28x120 imp Trall+ Klass AB          16.50 kr/lm
28x120 imp Trall Brun Klass AB         19.95 kr/lm
28x145 imp Trall Klass AB          24.00 kr/lm
34x95 imp Hyvl Klass AB          19.95 kr/lm
34x120 imp Hyvl Klass AB          22.95 kr/lm
34x145 imp Trall+ Klass AB           29.95 kr/lm
45x45 imp Hyvl Klass AB          12.50 kr/lm
45x70 imp Hyvl Klass AB          17.95 kr/lm
45x95 imp Hyvl Klass AB          24.50 kr/lm
45x120 imp Hyvl Klass AB          29.95 kr/lm
45x145 imp Hyvl Klass A          37.50 kr/lm
45x170 imp Hyvl Klass A          43.95 kr/lm
45x195 imp Hyvl Klass A          49.95 kr/lm
45x220 imp Hyvl Klass A          56.50 kr lm
70x70 imp Hyvl Klass A          32.00 kr/lm
95x95 imp Hyvl Klass A          59.00 kr/lm
125x125 imp oh Klass A         98.00 kr/lm
150x150 imp oh Klass          159.00 kr/lm

PRODUKTBLAD

IMPREGNERAT NTR A 

IMPREGNERAT NTR AB

Vi har tyvärr inte möjlighet att ha samtliga virkeslängder på lager och kan inte heller visa på hemsidan vilka längder som just nu finns i butiken. Men ring gärna så kollar vi upp vad för längder som finns just då på lager. Vid önskemål om en specifik längd kan leverans tid tillkomma och priser kan ändras.

Modullängder normalt på virke är: 3.00, 3.30, 3.60, 3.90, 4.20, 4.50, 4.80, 5.10, 5.40m

Byggtimmer imp

Tryckimpregnerat byggtimmer kan användas till trappor, stödmurar eller rabatter.

100x120 2,5m 155.00 kr/st
120x140 3,0m 265.00 kr/st
140x180 3,0m 449.00 kr/st

Stängselstolp imp 1,75m & 2,5m

Tryckimpregnerad stolpe kan användas utomhus som staketstolpar med mark-/sötvattenkontakt.

6 cm x 1,75m 36.00 kr/st
8 cm x 1,75m 49.00 kr/st
8 cm x 2,5m 75.00 kr/st

Trapp vangstycke trä

Vangstycke i tryckimpregnerat furu. Används vid bygge av trapp.

Använd minst 28 mm trall och max c/c 60 cm mellan vangstyckena. Det rekommenderas att olja in vangstycket innan användning.

2-steg H: 34 cm 119.00 kr/st
3-steg H: 51 cm 175.00 kr/st
4-steg H: 68 cm 245.00 kr/st
5-steg H: 85 cm 289.00 kr/st
6-steg H: 102 cm 329.00 kr/st
7-steg H: 119 cm 379.00 kr/st

Med reservation om prisändringar